วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำจิตอาสาพระราชทาน 904 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองควนลัง โดยนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย โภคารัตนกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อพัฒนากำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันการเกิดเหตุอุทกภัยโดยการขุดลอกแหล่งน้ำ ณ บริเวณบึงเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา