วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง มอบหมายทีมบริหาร ลงพื้นที่มอบเช็คช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากพายุพัดทำให้หลังคาได้รับความเสียหาย บริเวณชุมชนทุ่งลาน

วันนี้ (1 ธ.ค. 64) เวลา 09.30 น. ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง นายธนพลบัวทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองควนลัง นายโสพล ฉิมนวล เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง เขตเลือกตั้งที่ 3 นายอาสมี มะอาลี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายสุวิภาค เรืองกูล หัวหน้าฝ่ายปกครอง และจ่าสิบเอกนรชัย ชุมสุวรรณ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับมอบหมาย จากนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ลงพื้นที่มอบเช็คช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากพายุพัดทำให้หลังคาได้รับความเสียหาย บริเวณชุมชนทุ่งลาน จำนวน 13 ราย