วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง

วันนี้ (7 มกราคม 2565) เวลา 13.00 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งที่ 4/2565 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองควนลัง ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง