วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ในกลุ่ม กฟผ. มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจะนะ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ในกลุ่ม กฟผ. มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจะนะ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาล โดยมีทันตแพทย์หญิงขนิษฐา อุปการ หัวหน้าฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลจะนะ ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ โรงพยาบาลจะนะ