วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และ ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตวันเกิด นายวิเชียร สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง อดีตรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตวันเกิด นายวิเชียร สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง อดีตรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และอดีตนายอำเภอจะนะ ณ วัดโรจนาราม หมู่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยในงานวันนี้มีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และภริยา นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ และชมรมข้าราชการบำนาญมหาดไทยภาคใต้ตอนล่าง ร่วมถึงบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก