วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรม “กินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร” ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ (หลังใหม่) จังหวัดสงขลา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรม “กินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร” ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ (หลังใหม่) จังหวัดสงขลา โดยมี นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก