วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ณ วัดเชิงคีรี(ควนป่าชิง)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ณ วัดเชิงคีรี(ควนป่าชิง) หมู่ที่ 1 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นทุนในการสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่แทนหลังเดิมซึ่งชำรุดและมีความคับแคบไม่สามารถรองรับพุทธศาสนิกชนในวันสำคัญทางศาสนา โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก