วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมเป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดทุ่งลัง

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 นายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดทุ่งลัง ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิเจ้าอาวาส โดยนายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้บริหาร หน่วยงานด้านพลังงานในจังหวัดสงขลาร่วมกันเป็นภาพ