วันศุกร์, 21 มกราคม 2565

นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ (อฟจ.) นายประยูร ขาวซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และนายชนาธิป ชิตพงศ์ วิศวกรระดับ11 โรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 1


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 1 (ชฟฟ1.) เดินทางเข้าพื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ (อฟจ.) นายประยูร ขาวซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และนายชนาธิป ชิตพงศ์ วิศวกรระดับ11 โรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง
โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานปรึกษาหารือ สอบถามกับ ชฟฟ1.โดยตรง ซึ่งนายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ (ชฟฟ1.) ได้ตอบคำถามและให้คำแนะนำทุกประเด็นพร้อมกับให้ข้อคิด/ข้อปฏิบัติ ในการทำงาน ต่อจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมอาคารควบคุมและตัวโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2