วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

นายสิดล พวงสุวรรณ ในฐานะประธานชมรมสายการบินหาดใหญ่ นำตัวแทนทุกสายการบินเดินทางเข้าคารวะและแสดงความยินดีกับ เรืออากาศโท ธนันท์รัตน์ ประเสริฐศรี เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันนี้ 6 ตุลาคม 2563 นายสิดล พวงสุวรรณ ในฐานะประธานชมรมสายการบินหาดใหญ่ นำตัวแทนทุกสายการบินเดินทางเข้าคารวะและแสดงความยินดีกับ เรืออากาศโท ธนันท์รัตน์ ประเสริฐศรี เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่


และในวันเดียวกันกันได้เข้าแสดงความยินดีกับนายปเวษ เศียรอุ่น ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่