วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์