วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย “คอหงส์วิชาการ”

นายอนันต์  ทองลิ้นจี่   รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย “คอหงส์วิชาการ”  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27  กุมภาพันธ์  2563  ณ อาคารหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์