วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ ทั้ง 30 ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย เทศบาลเมืองคอหงส์