วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ โฮเต็ล ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา