วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการชุมชน

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการชุมชน ประจำปี 2563 ณ โรงแรม TR Rock Hill ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา