วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันต้อนรับ คุณจุฑารัตน์ ชุมมณี จากเทศบาลเมืองสะเดา ที่ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองคอหงส์

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันต้อนรับ คุณจุฑารัตน์ ชุมมณี จากเทศบาลเมืองสะเดา ที่ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยมีคณะจากเทศบาลเมืองสะเดา เดินทางมาส่งอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) เทศบาลเมืองคอหงส์