วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์