วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมายังท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยม การดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและรักษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.09 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมายังท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยม การดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและรักษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) และนางเนตรนภิส รักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนงานบริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผอก.สทอ.ทหญ.) ให้การต้อนรับ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

โทร. 0 7422 7190 – 94โทรสาร. 0 7422 7050