วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่ให้บริการฟรี

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่ให้บริการฟรี ตรวจวัดคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิต เจาะหาน้ำตาลในเลือด เจาะหาหมู่เลือด เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทยผู้ยากไร้และด้อยโอกาส พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตน ว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม โดยให้บริการทุกศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ่ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่