วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมพิธีมอบข้าวสารแก่ผู้มีรายได้น้อย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
คุณธรรมนูญ โกวิทยา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คุณธรรมนูญ โกวิทยาและครอบครัว คุณสงกรานต์ อิสสระ และครอบครัว คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบข้าวสารแก่ผู้มีรายได้น้อย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปี ที่ 45 จำนวน 300 ชุด ซึ่งการมอบข้าวสารเนื่องในเทศกาลตรุษจีนนี้ ริเริ่มขึ้นสมัยคุณวิเชียร โกวิทยา อดีตนายกเทศมนตรีเมืองหาดใหญ่ในขณะนั้น ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับคุณชาญ อิสระ คหบดีเมืองหาดใหญ่ ได้ทำธุรกิจอยู่ในเมืองหาดใหญ่ จนรุ่งเรืองจึงอยากตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและคนหาดใหญ่ จึงได้ร่วมมอบข้าวสารร่วมกัน เป็นประจำทุกปี และได้สืบต่อเจตนารมณ์มาจนถึงลูกหลาน

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่