วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย สมาชิกลีลาศร่วมในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกายลีลาศสัมพันธ์ ครั้งที่7

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย สมาชิกลีลาศร่วมในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกายลีลาศสัมพันธ์ ครั้งที่7 พร้อมด้วย เพื่อความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการลีลาศ กระตุ้นให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายความตึงเครียดทางร่างกายและจิตใจ ณ หอประชุมเทศบาล นครหาดใหญ่

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่