วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ สมาชิกอสม.หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประชาชนทั่วไป จัดเดินรณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานจัตุรัสเทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำโดย นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ สมาชิกอสม.หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประชาชนทั่วไป ร่วมเดินรณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยให้ความรู้แก่ประชาชน “การป้องกันการแพร่ระบาดและวิธีป้องกันการติดเชื้อของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา เน้นดูแลสุขภาพเรื่อง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และแจกหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอลเจลล้างมือ ถนนเสน่หานุสรณ์ ตลาดกิมหยง ตลาดพลาซ่า 1, 2, 3 ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ด้วยความห่วงใย จาก เทศบาลนครหาดใหญ่

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่