วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการทางการศึกษา “เอ็งเสียงวิชาการ” ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ ” “วิชาการก้าวหน้า การกีฬาก้าวนำ”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) จัดนิทรรศการทางการศึกษา “เอ็งเสียงวิชาการ” ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ ” “วิชาการก้าวหน้า การกีฬาก้าวนำ” โดยมี นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายณรงค์ รัฐภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) นายสุธรรม ธรรมโชติ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 4 คณะผู้บริหารสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ คณะครูเก่าเอ็งเสียง ฯ และผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ซึ่งภายในงานมีการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับภาคใต้ การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีการแสดงผลงานทางวิชาการ จัดซุ้มกิจกรรมความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ จากหน่วยงานภายนอก

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่