วันศุกร์, 21 มกราคม 2565

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธาน และร่วมการประชุมกับภาคีเครือข่าย smart city

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธาน และร่วมการประชุมกับภาคีเครือข่าย smart city ประกอบด้วย เทศบาลนครหาดใหญ่ depa ภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กลุ่มสถาปนิกพัฒนาเมือง และกลุ่ม may day พร้อมกันนี้ได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ทีแต่ละหน่วยงานดำเนินการ เช่น

1.การดำเนินงาน smart office ของเทศบาล (smart governance)

2.โครงการคลองเตย ลิงค์ (smart living) ,

3.เทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ “เมืองแห่งการเรียนรู้” จาก UNESCO โดยการนำเสนอขอรับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่(smart people) และ

4.การพัฒนาระบบบริการสาธารณะ จากทีม may day ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)(smart mobility) ณ อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่