วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และ นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ เข้าทำความสะอาดป้องกันไวรัสโคโรน่า สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น.นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยนางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ เข้าทำความสะอาดภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ แห่งที่ 1 พร้อมทั้งนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพ่นฉีดป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) โดยมีนายยงยุทธ รักษาภิกษุ ผู้อำนวยการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ แห่งที่ 1 คอยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้มีพนักงานทำความสะอาดเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 80 คน ได้ทำการขัดถูด้วยผงฟอกขาว ล้างถนน ทางเท้า ห้องน้ำ ฉีดน้ำทำความสะอาดรอบสถานีขนส่ง

พร้อมทั้งนำรถพ่นสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแบบสะพายหลัง ฉีดพ่นบริเวณที่พักผู้โดยสาร เก้าอี้ ห้องจำหน่ายตั๋ว และบริเวณโดยรอบ เจ้าหน้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ แห่งที่ 1 ร่วมทำความสะอาดเช็ดถูเก้าอี้ที่นั่งผู้โดยสาร บริเวณกระจก ที่จับประตู ลูกบิดประตู

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงสนับสนุนการฉีดล้างทำความสะอาดทั่วบริเวณโดยรอบ เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกการจราจรภายในบริเวณสถานีขนส่ง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID19) ที่กำลังแพร่กระจาย และเป็นปัญหาสำหรับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดำเนินการมาตรการป้องกัน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา และจะยังดำเนินการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในสถานที่สาธารณะทั่วทั้งเมืองหาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ