วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานประชุม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับผู้บริหาร

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 18 / 2563 เพื่อมอบนโยบายการบริหารงาน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งแจ้งให้ดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่