วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมโครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พร้อมด้วย จิตอาสา 904 โดยมี นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธาน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ขับเคลื่อนจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมโครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พร้อมด้วย จิตอาสา 904 โดยมี นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธาน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ขับเคลื่อนจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ วีรกรรมของบรรพชนในอดีต ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกปักรักษาประเทศชาติ ปลูกจิตสำนึก ให้ข้าราชการและประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญ ในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ หมู่ที่10 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่