วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำปี2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำปี2563 ( จำนวน 16 คน) โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้ลูกได้ระลึกถึงพระคุณแม่ และให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และพัฒนาประเทศชาติต่อไป ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่


ภาพ/ ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่