วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ร่วมมอบเกียรติบัตร แด่ นายน่าเสด หีมเบ็ญหมัดได้พบกระเป๋าสตางค์ คืนกลับแก่เจ้าของ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ทำความดี โดยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ร่วมมอบเกียรติบัตร แด่ นายน่าเสด หีมเบ็ญหมัดได้พบกระเป๋าสตางค์ คืนกลับแก่เจ้าของ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ทำความดี โดยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลตัวอย่างที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่