วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในการสัมภาษณ์การ บูรณะ “พระพุทธมงคลมหาราช” ณ ลานพระพุทธมงคลมหาราช สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ลานพระพุทธมงคลมหาราช สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในการสัมภาษณ์การ บูรณะ “พระพุทธมงคลมหาราช” พร้อมด้วย นายเริงชัย วิริยะกุล ประธานชมรมร้านค้าทองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา , นายศิริชัย หลิมประพันธ์ ประติมากรชำนาญการพิเศษ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร , นายมานะ สุขขี นายช่างหล่ออาวุโส สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร, นายวสุ ฉุยฉาย นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ร่วมสัมภาษณ์ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน โดยที่ผ่านมาเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญการสำรวจประเมินการบูรณะพระพุทธรูปขนาดใหญ่จากกรมศิลปากร และได้รับการตอบรับจากกรมศิลปากร ให้ความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักช่างสิบหมู่ จำนวน 7 ท่าน เดินทาง มาสำรวจประเมินการบูรณะพระพุทธมงคลมหาราชอย่างละเอียด ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 พบว่าปัจจุบันองค์พระฯเกิดสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาเป็นจำนวนหลายจุด โดยรายละเอียดข้อมูลในการการบูรณะองค์พระฯ และผลการสำรวจประเมินจากกรมศิลปากรจะจัดทำเป็นรายงาน ส่งให้แก่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ต่อไป ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่