วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เหล่าข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่