วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้านมัสการและมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี แก่ พระราชวรเวที (ชิต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดสงขลา

วันที่ 26 ธค.2562 เวลา 09.00 น. นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้านมัสการและมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี แก่ พระราชวรเวที (ชิต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ไว้สำหรับสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ พระราชวรเวที (ชิต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ก็ได้อำนวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2563 ที่จะถึงนี้ แก่คณะหัวหน้าส่วนราชการที่มาในครั้งนี้ด้ว