วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

นายอำพล ธรรมปาโล นางสาวสุภารัตน์ บุญสม และนายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนคร ร่วมมอบนม-ไข่ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ในโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารกเชิงรุก ประจำเดือนกันยายน

วันนี้ (22 กันยายน 2564) ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง เทศบาลนครสงขลา นายอำพล ธรรมปาโล นางสาวสุภารัตน์ บุญสม และนายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนคร ร่วมมอบนม-ไข่ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ในโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารกเชิงรุก ประจำเดือนกันยายน จำนวน 54 คน เพื่อส่งเสริมโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด โดยเน้นการมีภาวะโภชนาการที่ดีตลอดอายุครรภ์ และส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเสริมภูมิต้านทานที่จำเป็น ต่อร่างกาย

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวสิทธิพร กปิลกาญจน์ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality