วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

นายอำพล ธรรมปาโล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมมอบนม-ไข่ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ในโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารกเชิงรุก ประจำเดือนเมษายน 2565

วันนี้ (27 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง เทศบาลนครสงขลา นายอำพล ธรรมปาโล นางสาวสุภารัตน์ บุญสม และนายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมมอบนม-ไข่ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ในโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารกเชิงรุก ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 44 คน โดยมีการติดตาม ดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และมารดาหลังคลอด พร้อมส่งเสริมให้มีความตระหนักในการดูแลตนเองและบุตร ที่สำคัญให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกต้อง

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวมุสตารี มะ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality