วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมคณะทำงาน ร่วมมอบถุงยังชีพ จำนวน 96 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์)

วันนี้ (24 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย นายเกรียงไกร คมขำ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาลนครสงขลา ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และพนักงานเทศบาล ร่วมมอบถุงยังชีพ จำนวน 96 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์) ตามกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยสำหรับถุงยังชีพ เทศบาลนครสงขลา ได้รวบรวมรับบริจาคจากพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ในทุกสำนัก/กอง ซึ่งจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้มอบให้แก่โรงพยาบาลสนาม บริเวณโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวสิทธิพร กปิลกาญจน์ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality