วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2021”

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2021”

โดยมีพลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯโดยในปี 2564 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ เลือกใช้เส้นทางการแข่งขันในภาคใต้ เพื่อให้ชาวต่างชาติทั่วโลกได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ ได้เห็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Life และ YouTube ของสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ตลอดการแข่งขัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กลับมาอีกครั้ง สมาคมกีฬาจักรยานดำเนินการจัดการแข่งขันท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทางสมาคมฯ จึงจัดทำคู่มือมาตรการในการจัดการแข่งขัน ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal โดยให้นักกีฬาทุกคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะต้องเข้ารับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการในพื้นที่ที่รัฐกำหนด และทุกสนามแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดสำหรับการแข่งขันฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 25 กันยายน 2564 โดยใช้เส้นทางเริ่มต้นจากจังหวัดสงขลา – จังหวัดพัทลุง -จังหวัดนครศรีธรรมราช-จังหวัดตรัง-จังหวัดสตูล-และจังหวัดปัตตานี รวมระยะทาง 1,275.05 กิโลเมตร

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวมุสตารี มะ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality+15

33