วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “สงขลาเกมส์”

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2565) ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “สงขลาเกมส์” โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ นายสมพงศ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 14 ภาคใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีโดยการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 25 พฤษภาคม 2565 (รอบคัดเลือกภาค 4) เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง มีกีฬาที่กำหนดจัดการแข่งขัน จำนวน 32 ชนิดกีฬา และได้กำหนดสนามแข่งขันในแต่ละอำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอสะเดา อำเภอนาทวี อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมืองสงขลา เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้ชมเกมส์การแข่งขันฯ จากเยาวชนทั่วภาคใต้

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวกรชนก บุญสม // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality