วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบสิ่งของช่วยเหลือจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 โดยนายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นตัวแทนรับมอบ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลนครสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบสิ่งของช่วยเหลือจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ร่วมกันส่งมอบสิ่งของต่างๆ ให้กับเทศบาลนครสงขลา ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง, ถั่วฝักยาว, แตงกวา, มะเขือยาว, บวบเหลี่ยม รวมจำนวน 5,377 ซอง และยังมี ปลาแห้ง ปลากระป้อง และไข่ไก่ จำนวน 2,400 ฟอง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวนิธินันท์ บริสุทธิ์ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality