วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับ เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันที่ 13 เมษายน 2565 (เวลา 15.15 น.) นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับ เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ร่วมต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินที่ FD 309 เส้นทาง KUL-HDY โดย ทหญ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการต้อนรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test&Go อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของสายการบิน และสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางบินระหว่างประเทศ ณ ห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน 2565 สายการบิน ไทย แอร์ เอเชีย มีกำหนดทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศ (ขาออก HDY-KUL เวลา 12.20 น. และขาเข้า KUL-HDY เวลา 15.15 น.) ในวันที่ 13,15,18,20,22,25,27,29 เมษายน 65 (เฉพาะวันจันทร์, พุธ, ศุกร์)

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่