นายเกรียงไกร คมขำ เลขานุการนายกเทศมนตรีสงขลา นำเจ้าหน้าที่สำนักช่างและเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ พัฒนา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณเขาน้อย

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา มอบหมายให้ นายเกรียงไกร คมขำ เลขานุการนายกเทศมนตรีสงขลา และสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขต 1 นำเจ้าหน้าที่สำนักช่างและเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ พัฒนา ทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณเขาน้อย เพื่อให้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาใช้พื้นที่ออกกำลังกาย อีกทั้งป้องกันการหักโค่นของกิ่งไม้ใหญ่ในช่วงหน้ามรสุม

เมขลา นกเซ่ง // ข่าวณัฐวุฒิ ธนะเบญจผล / ปวเรศ สีสด // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality