วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับคณะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา)

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับคณะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา) นำโดยนายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 พร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อลดความขัดแย้งในประเด็นสิ่งแวดล้อม ณ โรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวศิริณา ถาวรวิสิทธิ์ หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมเป็นผู้บรรยายสรุปในครั้งนี้