วันอาทิตย์, 5 ธันวาคม 2564

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2564

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2564) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2564 โดยมี นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ จันทรอาภา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา นายบุญรักษ์ โพธิ์แก้ว รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2 นายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธีเปิด โดยมีการร่วมปล่อยแถวขบวนรถจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมเพื่อออกช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งมีการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ณ กองกิจการขนส่ง (ท่าแพขนานยนต์)สำหรับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนและหน้ามรสุม ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีการเตรียมความพร้อม บูรณาการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ บุคลากร เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที และเป็นรูปธรรม

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวนิธินันท์ บริสุทธิ์ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality