วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันนี้ (7 มกราคม 2565) ที่วัดชัยมงคล อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565 โดยมี นางดาเรศ จิตรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 15 รูป เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมความรัก ความภาคภูมิใจ หวงแหนในสถาบันหลักของชาติ

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวกรชนก บุญสม // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality