วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 13.30 น. ที่บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับเทศบาลนครสงขลา มีนายเกรียงไกร คมขำ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลา นำพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการร่วมกันปรับภูมิทัศน์ พัฒนา เก็บกวาดขยะมูลฝอย รักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วน ที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่ต่าง ๆ

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวนิธินันท์ บริสุทธิ์ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ www.facebook.com/SongkhlaMunicipality