วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายเสรี เดชะตุงคะ รหญ. (ปร.) ผู้แทน ผหญ. พร้อมด้วยพนักงาน ทหญ. เข้าร่วมกิจกรรม “วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 “

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62นายเสรี เดชะตุงคะ รหญ. (ปร.) ผู้แทน ผหญ. พร้อมด้วยพนักงาน ทหญ. เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 10.30 น. ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) ตำบล  บ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 ได้จัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายอำพล พงศ์สุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ได้รับเกียรติจาก นายอำพล พงศ์สุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีท่านปกครอง จินดาพล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติมาร่วมระลึกในหลวง ร.๙ ขณะนี้ท่านอายุ88ปี และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ผู้ประกอบการภาคเอกชน เยาวชน ประชาชน  จำนวน 5,000 คน ร่วมทำกิจกรรม 

สืบเนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2529 เห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ        เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9) ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแหลมทอง   ครั้งที่ 4 และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ ประเภท โอ.เค. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 และเป็นการกระตุ้นเตือนให้เยาวชน ประชาชนเห็นคุณค่าความสำคัญของการทำกิจกรรมด้วยการเล่นกีฬา  และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4  กำหนดจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562  ประกอบด้วย กิจกรรมการเดิน–วิ่งเพื่อสุขภาพ   การมอบเสื้อเบลเซอร์ของ กกท. กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์กับวงการกีฬา  และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการกีฬา


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050