วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา และนายภาสิทธิ์ จันทมุณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมพิธีปิดโครงการเข้าร่วมค่ายเยาวชน ประจำปี 2563 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

เช้าวันที่ 30 สิงหาคม 2563 นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา และนายภาสิทธิ์ จันทมุณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมพิธีปิดโครงการเข้าร่วมค่ายเยาวชน ประจำปี 2563

พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และผู้ปกครองร่วมกิจกรรม สำหรับโครงการค่ายเยาวชน ได้จัดฝึกอบรมมาตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยฝึกอบรมกีฬา 2 ประเภท ได้แก่ ฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามกีฬาติณสูลานนท์ และกีฬาเทนนิสขั้นพื้นฐาน ณ สนามเทนนิสเทศบาลนครสงขลา

นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า การจัดโครงการค่ายเยาวชน ครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดประจำสัปดาห์ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก และเยาวชนในท้องถิ่นให้เป็นผู้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ สามารถรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในด้านกีฬาและนันทนาการร่วมกัน อีกทั้งจะได้เรียนรู้ในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบ สร้างคุณค่า จริยธรรม ความมีน้ำใจ และรู้จักอาสาช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้ขอบคุณทุก ๆ หน่วยงาน และครูผู้ฝึกสอนที่ร่วมสนับสนุนโครงการฯ ส่งเสริมเยาวชนในท้องถิ่นให้รู้จักตัวเอง รักในการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาที่ตัวเองถนัด เพื่อจะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าได้ในอนาคต