วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

นาย​อับดุลเลาะ​ เจ๊ะแว​ ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล​ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนกำปงตักวาลงสู่ชุมชน ครั้งที่ 48

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.63 เวลา 08.00 – 12.30 พล.อ​ จำลอง​ คุณสงค์​ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล​ มอบหมายให้​ นาย​อับดุลเลาะ​ เจ๊ะแว​ ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล​ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนกำปงตักวาลงสู่ชุมชน ครั้งที่ 48 ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ตำบลตอหลัง ณ โรงยิมเทศบาลตำบลตอหลัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดย ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ ชมรมมุสลิมภราดรภาพชายแดนใต้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน โดยมี นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอยะหริ่งฯ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ/นายอำเภอ พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

กิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ จาก ดร.ปรีดี มะนีวัน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ บรรยายเรื่อง “ประวัติศาสตร์สันติภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ” นอกจากนี้ยังมีวิทยากร นายนิรอมลี เจ๊ะเละ วิทยากรด้านศาสนา ศูนย์สันติวิธี บรรยายเรื่อง “การสร้างความร่วมมือของคนในชุมโดยใช้หลักศาสนานำ และ นายทวีศักดิ์ ดาโอะ วิทยากรด้านสังคมจิตวิทยา ศูนย์สันติวิธี บรรยายเรื่อง”การสร้างชุมชนสันติสุข ภายใต้ความเข้มแข็งของครอบครัว”

วันเดียวกัน พ.อ.วัฒนา กรมขันธ์ รองผอ.ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และเป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมฯ ภายใต้การมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และนโยบาย ผอ.รมน.ภาค 4 เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้สภาฯ เป็นศูนย์กลางของชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง ประชาสัมพันธ์ช่องทางด่วนการแจ้งเบาะแส โทรด่วน 061-1732999 ผอ.รมน.ภาค 4 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน