วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

“นิพนธ์ฯ” เปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 “The 6th Western Motor Expo 2022” หนุนผู้ประกอบการ สมาคมรถบรรทุก กระตุ้นเศรษฐกิจภาคตะวันตก และภูมิภาคใกล้เคียง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 “The 6th Western Motor Expo 2022” โดยมีคุณสินธพ แก้วพิจิตร นายกสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ประธานการจัดงาน กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 “The 6th Western Motor Expo 2022” จัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมฯ ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และออกร้านแสดงสินค้าจากผู้สนับสนุน รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน โดยในงานจะมีองค์กรทังภาครัฐ และเอกชน สมาคม ชมรม ตลอดจนผู้ประกอบการขนส่งในภูมิภาคนี้ และภูมิภาคใกล้เคียง รวมถึงประชาชนผู้ให้ความสนใจมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

นายนิพนธ์ กล่าวแสดงความยินดี และชื่นชมต่อความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ โดยกล่าวต่อว่า การขนส่งทุกวันนี้ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่จะนำพาให้ประเทศของเราผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะการขนส่งในภาคตะวันตก การขนส่งสินค้าต่างๆ ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก จากการพัฒนาด้านถนนหนทาง และการพัฒนาด้านรถบรรทุกที่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายนิพนธ์ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับระบบโลจิสติกส์ ซึ่งถือเป็นรากฐานของภาคการขนส่งทางถนน และเข้าใจสถานการณ์ในช่วงนี้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสถารณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปัจจัยภายนอกอื่นๆ อีกมากมาย ที่ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ไปจนถึงภาคการเกษตร ราคาปุ๋ย ต้นทุนทางการเกษตร และอื่นๆ ที่พุ่งสูงขึ้น กระทบห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ในการนี้รัฐบาลก็ได้มีมาตรการเพื่อพยายามบรรเทาผลกระทบในช่วงนี้ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีสรรพสามิต อีกทั้งยังมีมาตรการผลักดันให้ระบบโลจิสติกส์ให้ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจไทยสามารถขับเคลื่อนและแข่งขันในระดับโลกได้ต่อไป และยังหวังอีกว่าวิกฤตนี้จะคลี่คลายโดยเร็ว

นายนิพนธ์ กล่าวทิ้งท้าย ขอบคุณทางสมาคมรถบบรรทุกภาคตะวันตกที่จัดงานประชุมใหญ่ดังกล่าว สร้างความตื่นตัวแก่ธุรกิจการขนส่ง และประชาชนผู้ให้ความสนใจ ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคตะวันตกให้ก้าวต่อไป

ทั้งนี้ ในบริเวณงานได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้าพื้นที่ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด