วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นิพนธ์ จับมือ ชัยชนะลุยเมืองคอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมสั่งเร่งเยียวยา ย้ำ“สร้างที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไหล” แก้ไขปัญหาน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลเขาชุมทอง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น จำนวน 150 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ และประชาชน ให้การต้อนรับ ซึ่งภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 13 อำเภอ 48 ตำบล 313 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 17,978 ครัวเรือน ขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงแล้ว

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาสาสมัคร มูลนิธิ จิตอาสา ที่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย จะเห็นได้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุไว้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ด้วยการเตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัย ในระหว่างเกิดเหตุ
สำหรับแนวโน้คาดการณ์ ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง หากมีฝนตกหนักจะส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในคลองธรรมชาติ และมีแนวโน้มอาจจะล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยได้สั่งการให้ออกสำรวจตรวจสอบแม่น้ำ ลำคลอง ทางน้ำไหลได้โดยสะดวก ทำที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไหล และสำรวจสถานที่รองรับน้ำ จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้รวดเร็วและมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์อุทกภัยเป็นอันดับแรก ส่วนขั้นต่อไปทางจังหวัดจะได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจความเสียหาย ทั้งด้านที่อยู่อาศัย ที่ทำมาหากิน เพื่อเยียวยาฟื้นฟูตามระเบียบของทางราชการต่อไป