วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นิพนธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯเปิดงานครบรอบ 101 ปีร.ร.วิเชียรชม สงขลา ชม ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน สร้างคุณค่าให้สังคมประเทศชาติมาตลอด

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครู โรงเรียนวิเชียรชม จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และเปิดบ้านวิชาการ เนื่องในโอกาสฉลอง 101 ปี บริเวณใต้โดมราชพฤกษ์ โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยศิษย์เก่า ผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมในพิธีฯ

โดยภายในการจัดกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรมการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรได้กล่าวถึงการจัดงานครบรอบครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการนำเสนอประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน โดยคณะนักเรียน และครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนถึงการแสดงความสามารถของนักเรียนในด้านทักษะ ด้านวิชาการ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะและการแสดง รวมถึงความก้าวหน้าทางการศึกษากับรางวัลอันทรงเกียรติต่างๆที่ทางโรงเรียนวิเชียรชมได้รับมา จากผลผลิตทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่ารุ่น 2518 นำโดย นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะเพื่อนๆ จำนวน 41 ทุน การมอบทุนการศึกษาจากคุณแม่ตงตง และคุณเบส คำสิงห์ จำนวน 6 ทุน และจากคุณจิรัชย์ ปริศวงค์ จำนวน 2 ทุน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครู โรงเรียนวิเชียรชม กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่โรงเรียนได้ให้ความสำคัญของการศึกษา โดยนำผลงานของนักเรียนมาจัดเป็นนิทรรศการ แสดงผลงานจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งยังสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพความสามารถในด้านวิชาการ ความก้าวหน้าทางการศึกษา เผยแพร่ผลผลิตทางวิชาการ ตลอดจนถึงรางวัลพระราชทาน และรางวัลต่างๆของสถานศึกษา ให้กับศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชนได้ชื่นชมผลงานของนักเรียนในปัจจุบัน ได้ชื่นชมผลงานที่มีคุณค่าและทำประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองของศิษย์เก่าโรงเรียนวิเชียรชมที่มีมาตลอด 101 ปี สู่สาธารณชน และขอชื่นชมและขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่าทุกท่านที่ช่วยกันจัดงานครั้งนี้จนบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย”